Економічний кругообіг схема

економічний кругообіг схема
Альтернативні теорії торгівлі на основі концепції ефекту масштабу виробництва. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Кінцева та проміжна продукція. Основна відмінність полягає в тому, що під час аналізу ММК по обох осях відкладають корисність або рівні задоволення, як показано на графіку 2. ММК нахилена донизу, а це означає: якщо задоволення однієї особи зростає, то задоволення іншої особи повинно зменшуватися.


Практикум з мікроекономіки: Тести, проблем.ситуації, вправи.: Навч.посіб.- К.: Вид. дім “Києво – Могилянська академія”, 2005.- 317 с. 21. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Однак державні закупівлі товарів і послуг доповнюють споживчі витрати домашніх господарств та інвестиційні витрати фірм на товарному ринку, збільшуючи виручку фірм від реалізації сукупного продукту. Тут домогосподарства, які безпосередньо або опосередковано (через власність на ділові підприємства) володіють усіма ресурсами (працею, землею, капіталом, підприємницьким хистом), постачають ці ресурси підприємствам. Друга – “Державні закупки” – поєднує державу і ринок продуктів. І, нарешті, третя – “Державні позики” – направлена від фінансових ринків до державного сектора, оскільки дефіцит державного бюджету має покриватися за рахунок позик на фінансових ринках. Критики економічного зростання стверджують, що подальший прогрес у розвинутих країнах здебільшого означає задоволення щораз менш значущих потреб коштом посилення загрози екологічній системі й самому життю на Землі.

Система національних рахунків Для характеристики діяльності фірми у поточному році необхідновимірювати доходи та витрати. Держава бере в позику, випускаючи цінні папери (облігації, векселі скарбниці) і продаючи їх домогосподарствам, комерційним банкам тощо. Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного виторгу. Збалансована та незбалансована інфляція, очікувана та неочікувана інфляція. Проте неспроможність виміряти й порівняти індивідуальні корисності несуттєва для аналізу ефективності. Умоделі наявні два види потоків: «доходи—витрати» та «ресурси—товари» іпослуги.

Похожие записи: